Machines

NextSeq 2000
NextSeq 2000
MiSeq System
MiSeq System
OptaMax NG Ion Source
OptaMax NG Ion Source
Nanospray Flex™ Ion Source
Nanospray Flex™ Ion Source
AP/MALDI (ng) UHR MassTech
AP/MALDI (ng) UHR MassTech
UltiMate™ 3000 RSLCnano System
UltiMate™ 3000 RSLCnano System
Vanquish™ Core HPLC Systems
Vanquish™ Core HPLC Systems
Vanquish™ Flex UHPLC Systems
Vanquish™ Flex UHPLC Systems
TSQ Altis™ Triple Quadrupole Mass Spectrometer
TSQ Altis™ Triple Quadrupole Mass Spectrometer
Orbitrap Exploris™ 120 Mass Spectrometer
Orbitrap Exploris™ 120 Mass Spectrometer